Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Wat is cognitieve gedragstherapie en voor wie is deze therapievorm geschikt? Welke oefeningen staan centraal? Je leest het op deze pagina!

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie, afgekort CGT, focust zich op het omzetten van negatieve emoties, gedrag en gedachten naar positiviteit. CGT richt zich op oplossingen en moedigt patiënten aan om destructieve gedragspatronen te veranderen. De basis van cognitieve gedragstherapie is het idee dat gedachten en percepties gedrag beïnvloeden.

Negatieve gevoelens kunnen je perceptie van realiteit veranderen. CGT heeft als doel om deze negatieve gevoelens te identificeren. Vervolgens wordt met de therapeut gekeken of deze gevoelens valide zijn. Is dit niet het geval, dan reikt de therapeut manieren aan om de negatieve gevoelens uit je hoofd te zetten. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. 

Wat is cognitieve gedragstherapie? Niet-helpende gedachten leren ombuigen naar helpende gedachten.

Betekenis cognitief 

Wat is cognitief? Cognitie is ‘dat wat iemand weet’. Cognitie is het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken. Wanneer deze cognitieve kennis wordt toegepast, is dat cognitief gedrag. De ene persoon reageert anders op gebeurtenissen dan anderen. Dit heeft te maken met het negatieve of positieve beeld dat iemand vormt bij die gebeurtenissen. Het cognitief gedrag verschilt dus per persoon.

Cognitieve therapie 

Wat is cognitieve therapie? Cognitieve therapie is een vorm van psychotherapie en stamt uit 1960. Cognitieve therapie gaat er van uit dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen. Individuen kunnen met behulp van cognitieve therapie moeilijkheden overkomen door negatieve gedachten, emoties en negatief gedrag te identificeren en vervolgens te veranderen. 

Gedragstherapie

Gedragstherapie komt voort uit het behaviorisme. Tijdens gedragstherapie wordt gekeken naar specifiek gedrag en hoe dit gedrag is beïnvloed door de omgeving. Door welke gebeurtenis is het gedrag van de persoon ontstaan? Welke rol speelt gevoelens hierin? Gedragstherapie is gericht op het omzetten van negatief gedrag naar positief gedrag. 

cognitieve gedragstherapie

Waarom cognitieve gedragstherapie?

CGT wordt gevolgd om een groot aantal cognitieve (gedrags)problemen op te lossen. Cognitieve gedragstherapie heeft vaak de voorkeur, omdat CGT snel en gestructureerd helpt om je problemen te herkennen en leert hoe je hiermee moet omgaan.

De therapie is doelgericht, waardoor er over het algemeen minder therapiesessies nodig zijn dan bij andere vormen van therapie.

Voor wie is cognitieve gedragstherapie geschikt?

Cognitieve gedragstherapie is geschikt voor alle leeftijden. Zowel kinderen, tieners als volwassenen kunnen cognitieve gedragstherapie volgen.

De therapie bestaat meestal uit een aantal sessies en is gericht op het leren omgaan met een specifiek probleem, zoals:

 • Woede-uitbarstingen

  • Woedeaanvallen

  • Woedebeheersing

 • Boosheid

 • Paniekstoornissen

 • Angsten

 • Depressieve stoornis

   

Het doel van cognitieve gedragstherapie

De therapeut die CGT therapie geeft, neemt je gedachten onder de loep. Wat denk je? Waar komt deze gedachte vandaan? Een bepaalde gedachte leidt tot een bepaald gevoel.

Voorbeeld: 

Een collega is kortaf tegen jou. Jij denkt dat dit komt omdat die collega jou niet aardig vindt en niet met jou wil praten. Door deze gedachten voel jij je minderwaardig. Je voelt je klein. Bij een volgend gesprek zullen deze gedachten in je achterhoofd zitten.

Het doel van cognitieve gedragstherapie is dat je positieve gedragspatronen aanleert. Je laat je niet meer leiden door negatieve gedachten, maar kunt relativeren.

Kom in contact

De eerste stap om een coach/relatietherapeut te benaderen is voor de meeste mensen lastig. Het is een stap die je echter wel moet zetten om verder te komen.

Zet nu jouw eerste stap naar een betere relatie met je partner. Laat je gegevens achter en wij kijken hoe we jou verder kunnen helpen.

Cognitieve gedragstherapie oefeningen

Tijdens cognitieve gedragstherapie zal de therapeut verschillende oefeningen met jou doen. Is de stap naar therapie te groot? Doe deze cognitieve gedragstherapie oefeningen dan thuis!

ABC model

Het ABC model is een veelgebruikte techniek tijdens cognitieve gedragstherapie. Het ABC model is ontworpen door Albert Ellis (1957). Het model bestaat uit drie stappen:

 • A – Activating Event
  In de eerste stap wordt de situatie of gebeurtenis besproken waardoor het negatieve denken is ontstaan.

 • B – Beliefs
  In de tweede stap schrijft de patiënt de negatieve gedachten op die in de situatie uit stap 1 naar boven kwamen.
   

 • C – Consequences
  In de derde stap wordt aandacht bestaat aan de negatieve gevoelens en het negatieve gedrag die voortkomen uit stap 1 en nu nog een rol spelen.
   

De eerste stap is bedoeld om te achterhalen hoe een persoon negatieve denk- en gedragspatronen heeft ontwikkeld. Volgens Ellis is deze gebeurtenis of situatie niet de oorzaak van de gevoelens uit stap 3. De oorzaak is de irrationele interpretatie van de patiënt in stap 2.

De patiënt zal samen met de therapeut werken aan het opnieuw interpreteren van de negatieve gedachten, zodat de patiënt een mechanisme ontwikkeld om om te gaan met ongegronde emoties.

GGGG schema

Het GGGG schema, ook wel G-schema genoemd, geeft inzicht in het verband tussen wat je denkt, voelt en doet. Welke gedachten roepen vervelende gevoelens op? En hoe is dit terug te zien in je gedrag? Het GGGG schema is een manier om dit inzichtelijk te maken:

 • Gebeurtenis
  Wat is er feitelijk gebeurd? Probeer zo objectief mogelijk de gebeurtenis te beschrijven.

 • Gedachten
  Welke gedachten riep deze gebeurtenis op? Dit kunnen zowel positieve als negatieve gedachten zijn.

 • Gevoel
  Wat voelde je tijdens de gebeurtenis?

 • Gedrag
  Wat deed je op dat moment?

Door deze vragen van het G-schema te beantwoorden, kun je de samenhang tussen gevoelens, gedachten en gedrag achterhalen. Dit helpt je bij het omzetten van negatieve gedachten naar positieve gedachten.